ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามอาการ...วาฬเพชฌฆาตดำ... (วันที่ 6)

ติดตามอาการ...วาฬเพชฌฆาตดำ... (วันที่ 6)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง รายงานการช่วยชีวิตวาฬเพชฌฆาตดำบริเวณบ้านเกาะเตียบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาการโดยรวมวันนี้ วาฬเพชฌฆาตดำยังมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถว่ายน้ำได้เอง มีแผลบริเวณครีบหาง อัตราการหายใจอยู่ที่ 8-12 ครั้งต่อ 5 นาที  อัตราหัวใจ 60-70 ครั้งต่อนาที จากผลการตรวจเลือดประจำวันไม่พบภาวะการขาดน้ำแล้ว แต่ยังคงให้อาหารทางสายยางอยู่ เนื่องจากวาฬไม่สามารถกินอาหารเองได้  โดยวันนี้ได้เก็บตัวอย่างเชื้อจากช่องหายใจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ปรับเพิ่มปริมาณและความถี่ในการให้อาหาร และได้มีการจัดเวรเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง