ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดชุมพร

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์