ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง องค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายาก

การประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง องค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายาก

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง องค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายาก (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก ภัยคุกคาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานภาพสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย) ผ่านระบบทางไกล Video Conference โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก ประจำค่าย นายสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 63 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายองค์ความรู้ดังกล่าว ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 15.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57