ข่าวเด่น

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุพบก้อนน้ำมันดินและปลาตายเกยหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุพบก้อนน้ำมันดินและปลาตายเกยหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

  วันที่ 11 มิถุนายน 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุพบก้อนน้ำมันดินและปลาตายเกยหาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าน้ำทะเลมีสภาพเป็นปกติชายหาดไม่พบสัตว์น้ำตาย และพบขยะทะเลเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและสำรวจก้อนน้ำมันดิน จำนวน 3 สถานี (RP1-3) ท้้งนี้ พบก้อนน้ำมันดินทุกสถานี น้ำหนัก 0.72, 0.56 และ 3.21 กรัม ตามลำดับ ผลคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.93-7.95 อุณหภูมิ 30.6-30.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.7-32.0 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.17-6.43 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนั้น ทำการสัมภาษณ์​ชาวประมงและผู้ประกอบการในพื้นที่ ทราบว่าช่วงนี้พบก้อนน้ำมันดิน บางครั้งพบปลาตายเกยหาดร่วมด้วย โดยผลการวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

 • พบเต่าทะเลเกยตื้นตาย บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมบาลีละไม รีสอร์ท จ.ระยอง

  พบเต่าทะเลเกยตื้นตาย บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมบาลีละไม รีสอร์ท จ.ระยอง

  วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เรื่องพบเต่าทะเลเกยตื้นตาย บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมบาลีละไม รีสอร์ท ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ทางเจ้าหน้าที่ ศวทอ.เข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) ขนาดความกว้างกระดอง 70 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 77 เซนติเมตร อายุประมาณ 10-15 ปี เพศเมีย สภาพซากเน่า ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการชันสูตร ภายนอก มีอวัยวะภายในไหลออกนอกร่างกาย พบรอยแตกจำนวน 3 รอยขนานกันบนกระดองหลังด้านขวา และรอยตัดบนกระโหลกจำนวน 1 รอย สภาพภายใน พบก้อนเลือดในกล้ามเนื้ออกด้านขวา บ่งบอกถึงการมีเลือดออกก่อนตาย มีอาหารตามธรรมชาติได้แก่ หญ้าทะเล อยู่ตลอดทางเดินอาหาร พบขยะทะเลจำพวกอวนเอ็น เศษถุงพลาสติกเล็กน้อย จากการชันสูตร คาดว่าเต่าทะเลเสียชีวิตเนื่องจากการถูกใบจักรเรือตัดเข้าบริเวณด้านขวาของลำตัวและกระโหลก เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างอาหาร กล้ามเนื้อเพื่อการวิจัยและตรวจสอบเพิ่มเติม และฝังทำลายซากเรียบร้อยแล้ว

 • เอกสารเผยแพร่

  จัดซื้อจัดจ้าง

  icon-waves.svg

  เหตุการณ์สำคัญ/ คลื่นประจำวัน