ข่าวเด่น

  • เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ เกาะมันในทะเลระยอง

    เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ เกาะมันในทะเลระยอง

    วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศที่เกาะมันใน จ.ระยอง โดยปะการังที่นำมาเพาะเป็นปะการังสมองร่องยาว ที่ตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศของปะการังแล้ว พบว่ามีความสมบูรณ์เพศ จึงนำขึ้นมาเพาะพันธุ์บนโรงเพาะบนบก ๑๑ โคโลนี และเฝ้าสังเกตการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ พบว่ามีปะการัง ๘ โคโลนี เริ่มมีความพร้อมที่จะปล่อยไข่และสเปิร์ม จากนั้นได้ทำการผสมเทียมไข่และสเปิร์ม พร้อมทั้งศึกษาการแบ่งตัวของไข่ปะการังที่ได้รับการผสม และเก็บข้อมูลระยะการพัฒนาของตัวอ่อนปะการังต่อไป

  • น่าเศร้า ปล่อยไปแข็งแรงดี แต่หนีไม่พ้นเครื่องมือประมง

    น่าเศร้า ปล่อยไปแข็งแรงดี แต่หนีไม่พ้นเครื่องมือประมง

    วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับแจ้งพบเต่าเกยตื้นเสียชีวิต บริเวณปากแม่น้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ผลการตรวจสอบเป็นเต่ากระ สภาพซากเน่า ขนาดกระดองกว้าง ๓๓ ซม. ยาว ๓๗ ซม. ไมโครชิพหมายเลข ๙๓๓.๐๗๖๔๐๐๕๔๓๕๐๓ ซึ่งเป็นเต่าที่ปล่อยจากเกาะมันใน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีอายุ ๒ ปี พบรอยติดในเครื่องมือประมงประเภทอวนไม่ทราบชนิด พันรัดบริเวณส่วนหัว คอ และขาหน้าซ้าย เกร็ดกระดองหลุดลอกจากการเน่า เปิดผ่าภายใน ไม่พบรอยโรคที่ชัดเจน พบตับมีสีซีดกว่าปกติ และอวัยวะภายในมีการแปรสภาพ สาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากการจมน้ำเนื่องจากการติดเครื่องมือประมง จึงทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อใช้ศึกษาต่อไป