ข่าวเด่น

 • ตรวจสอบคราบน้ำมันลอยบริเวณชายหาดสวนสน จังหวัดระยอง

  ตรวจสอบคราบน้ำมันลอยบริเวณชายหาดสวนสน จังหวัดระยอง

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง ตะวันออก (ศวทอ.) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบหาดสวนสน ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กรณีนายจิรพงศ์ บุญปั้น ร้องเรียน ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบคราบน้ำมันลอยอยู่ริมบริเวณชายหาดเป็นบริเวณกว้างประมาณ 200-250 เมตร ตามที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง (สทช.1) ประสานให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ นั้น เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ร่วมกับ สทช.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว โดยทำการสัมภาษณ์ คุณประจักร ผู้ประกอบการเรือประมง ทราบว่า ในคลองมีเรือประมงพื้นบ้านและพาณิชย์เทียบท่า และมักมีเรือจม เนื่องจากเมื่อน้ำลงต่ำสุด ทำให้เรือติดและเอียง และเมื่อ ช่วงน้ำขึ้น ทำให้น้ำท่วมเรือ นอกจากนั้น มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และมีอุปกรณ์ดักน้ำมัน แต่อาจมีบางส่วนไหลลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดน้ำมันรั่วไหลออกจากเรือได้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี SS1 (สะพานข้ามคลองแกลง) SS2 (ปากคลอง) และ SS3 (หาดสวนสน) เบื้องต้นพบว่า น้ำสภาพเป็นปกติ มีลักษณะขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ ไม่พบคราบน้ำมัน และไม่พบสัตว์น้ำตาย ผลการตรวจวัดผลคุณภาพน้ำทั่วไปบริเวณคลองแกลง (SS1) พบว่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ส่วนบริเวณปากคลองแกลงและหาดสวนสน (SS2-3) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ สำหรับปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ในปฏิบัติการ

 • ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว หาดพลา จ.ระยอง

  ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว หาดพลา จ.ระยอง

  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการ ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง อันเนื่องมา จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณหาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อุณหภูมิน้ำทะเล 32.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 ppt ความลึกน้ำ 0.5 เมตร พบว่าปะการังมีสีซีดจางน้อยกว่า 5% และปะการังฟอกขาวน้อยกว่า 5% ของปะการังมีชีวิต และพบ การตายจากการฟอกขาวประมาณ 60% ปะการังที่ตายจากการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) ส่วนใหญ่เป็นปะการังโขดที่ตายจากการฟอกขาว โดยมีลักษณะการตาย บริเวณด้าน บนของโคโลนีที่โผล่พ้นน้ำและโดนแสงแดด ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามการฟื้นตัวของปะการังในบริเวณนี้ต่อไป

 • เอกสารเผยแพร่

  จัดซื้อจัดจ้าง