ข่าวเด่น

  • ศวทอ.ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณหาดทับทิม จ.ตราด

    ศวทอ.ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณหาดทับทิม จ.ตราด

    วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิเวศทางทะเลศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเล โครงการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม(Halodule pinifolia) จำนวน 1,600 กอ โดยวิธีย้ายปลูกซึ่งจัดโดยหน่วยงาน กลุ่มรักษ์ทะเลน้อมเกล้าฯ จังหวัดตราด และกลุ่มสานฝันปันน้ำใจ บริเวณหาดทับทิม ต. แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด และมีประชาชนในท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวน 80 คน ได้แก่ประมงอำเภอ ประมงจังหวัดตราด อบต. แหลมกลัด กลุ่มป่าลายพลาง โรงเรียนสะพานหิน โรงเรียนคลองมะนาว และศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC

  • ศวทอ. ฟื้นฟูปะการัง เกาะร้านดอกไม้ ชลบุรี

    ศวทอ. ฟื้นฟูปะการัง เกาะร้านดอกไม้ ชลบุรี

    วันที่ 17-21 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มิเวศทางทะเลศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปฎิบัติงานฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยปลูกปะการังบนฐานอิฐบล๊อค บริเวณเกาะร้านดอกไม้ หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี จำนวน 8,864 โคโลนีแบ่งเป็นปะการังลายดอกไม้ (Pavana sp.) จำนวน 6,736 โคโลนี ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)จำนวน 706 โคโลนี ปะการังวงแหวน (Favia sp.)จำนวน 712 โคโลนี และปะการังโขด (Povites sp.) จำนวน 710 โคโลนี