ข่าวเด่น

  • สำรวจสถานภาพแนวปะการัง หมู่เกาะมัน

    สำรวจสถานภาพแนวปะการัง หมู่เกาะมัน

    วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect 2 สถานี ได้แก่ สถานีเกาะมันกลาง ทิศตะวันตก และหินญวน จังหวัดระยอง พบว่าแนวปะการังเกาะมันกลาง อยู่ในสถานภาพ เสียหาย พื้นที่บางส่วนเริ่มมีสาหร่ายเห็ดหูหนูขึ้น ส่วนสถานีหินญวน อยู่ในสถานภาพปานกลาง มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น และทั้งสองสถานี ยังไม่พบปะการังฟอกขาว พบลักษณะการเกิดโรคบนโคโลนีปะการังมี 4 รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู (Trematodiasis) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmentation response) โรคการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ (Growth anomalie) และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal Bleaching and Non Focal Bleaching) และปัจจัยที่รบกวนสุขภาพปะการัง พบ 1 รูปแบบ คือ การทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage) กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ กลุ่มปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลาสลิดหินเทาหางพริ้ว (Neopomacentrus filamentosus) รองลงมาคือ กลุ่มปลากะพง (Lutjanidae) ได้แก่ ปลากะพงเหลืองขมิ้น (Lutjanus vitta) และกลุ่มปลาสลิดทะเล (Siganidae) ปลาสลิดหินจุดส้มใหญ่ (Siganus guttatus)

  • พบเต่าทะเลถูกอวนพันรัดอยู่ในทะเล ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

    พบเต่าทะเลถูกอวนพันรัดอยู่ในทะเล ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

    วันที่ 14 มีนาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับแจ้งจากชาวประมง เรื่องพบเต่าทะเลถูกอวนพันรัดอยู่ในทะเล ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากได้เข้ารับและตรวจสุขภาพ พบเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) ขนาดกว้าง 41 เซนติเมตร ยาว 44 เซนติเมตร น้ำหนัก 8 กิโลกรัม ความสมบูรณ์โภชนะดีมาก (body condition score 4/5) ช่วงอายุวัยรุ่น ไม่พบไมโครชิพและแถบระบุตัวตน พบบาดแผลภายนอกเล็กน้อย เบื้องต้นพบว่าเต่ายังสามารถกิน ว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี จึงได้พากลับมายังโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก จ.ระยอง เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดต่อไป