ข่าวเด่น

 • พบซากโลมาลอยอยู่บริเวณร่องน้ำเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ. ระยองท

  พบซากโลมาลอยอยู่บริเวณร่องน้ำเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ. ระยองท

  วันที่ 30 มกราคม 2565 ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับแจ้งจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Apichai Marine เรื่องพบซากโลมาลอยอยู่บริเวณร่องน้ำเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ. ระยองทางเจ้าหน้าที่ศวทอ.ตรวจสอบ พบว่าเป็นโลมาปากขวด (Tursiops aduncus) ความยาวลำตัว 2.35 เมตร ไม่ทราบเพศ โตเต็มวัย สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังภายนอกเปื่อยยุ่ยเกือบหมด ช่องท้องเปิด ผิวหนังบริเวณด้านซ้ายของลำตัวถูกแดดเผาจนไหม้แดด จากการตรวจสอบพบว่าตายมาไม่ต่ำกว่า 7 วัน เมื่อทำการผ่าเปิดพบว่าอวัยวะส่วนใหญ่เน่าสลายแล้ว ผ่าเปิดหลอดลมและปอดไม่พบสิ่งผิดปกติ ทางเดินอาหารพบเศษปลาจำนวนหนึ่งในกระเพาะอาหาร แต่ลำไส้ครึ่งหนึ่งได้หลุดหายไป จากการตรวจสอบทั้งร่างกายไม่พบการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน แต่เนื่องจากสภาพซากเน่ามากจึงทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ ทั้งนี้ได้มีการเก็บตัวอย่างอวัยวะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

 • พื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  พื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  วันที่ 30 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ระบบนิเวศชายหาด จำนวน 5 สถานี ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติบริเวณหาดสุชาดา หาดแม่รำพึง(ก้นอ่าว) และบ้านเพ จังหวัดระยอง ยกเว้นบริเวณหาดแม่รำพึง(คลองหัวรถ) และหาดแสงจันทร์ พบคราบฟิล์มน้ำมันบนผิวน้ำและคราบน้ำมันสีดำบนชายหาด ไม่พบสัตว์น้ำตาย โดยคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดสุชาดา หาดแม่รำพึง(ก้นอ่าว) และบ้านเพ อยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ) ยกเว้นบริเวณหาดแม่รำพึง(คลองหัวรถ) และหาดแสงจันทร์ ส่วนผลการวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลและดินตะกอนจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

 • เอกสารเผยแพร่

  จัดซื้อจัดจ้าง