ข่าวเด่น

 • ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว หาดพลา จ.ระยอง

  ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว หาดพลา จ.ระยอง

  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการ ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง อันเนื่องมา จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณหาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อุณหภูมิน้ำทะเล 32.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 ppt ความลึกน้ำ 0.5 เมตร พบว่าปะการังมีสีซีดจางน้อยกว่า 5% และปะการังฟอกขาวน้อยกว่า 5% ของปะการังมีชีวิต และพบ การตายจากการฟอกขาวประมาณ 60% ปะการังที่ตายจากการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) ส่วนใหญ่เป็นปะการังโขดที่ตายจากการฟอกขาว โดยมีลักษณะการตาย บริเวณด้าน บนของโคโลนีที่โผล่พ้นน้ำและโดนแสงแดด ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามการฟื้นตัวของปะการังในบริเวณนี้ต่อไป

 • พบซากเต่าทะเลลอยตายบริเวณปากอ่าวมะขามป้อม จ.ระยอง

  พบซากเต่าทะเลลอยตายบริเวณปากอ่าวมะขามป้อม จ.ระยอง

  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ศวทอ. ขณะปฏิบัติ หน้าที่งานวิจัย ได้พบซากเต่าทะเลลอยตายบริเวณปากอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ ศวทอ. โดยกลุ่มงาน สัตว์ทะเลหายาก เข้าทำการตรวจสอบพบเป็น เต่าตนุ (Chelonia mydas) ขนาด 54x61 เซนติเมตร น้ำหนัก 21.9 กิโลกรัม หลัง การผ่าพิสูจน์พบว่าเป็นเพศผู้ ในช่วงอายุวัยรุ่น ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ สภาพซากสด ความสมบูรณ์ทางโภชนาการปานกลาง (2/3 body condition score) ภายนอกพบบาดแผลเล็กน้อยบริเวณฐานของคอ และมีน้ำปนฟองไหลออกมาทางจมูกและปากของ เต่าทะเลจำนวนมาก ชั้นไขมันค่อนข้างบาง ตลอดทางเดินอาหารมีแก๊สสะสมอยู่ แต่ยังพบว่าเต่ายังกินอาหารได้ดี โดยพบหญ้าทะเล อัดแน่นอยู่เต็มกระเพาะ รวมทั้งตลอดทางเดินอาหารยังสามารถพบอาหารได้ พบเศษอวน 1 ชิ้นในกระเพาะอาหาร และเศษปลา จำนวนครึ่งตัว บ่งบอกว่าเต่าทะเลยังมีความสามารถในการหาอาหารได้ อย่างไรก็ตาม พบว่าหนามหลอดอาหารในบริเวณรอยต่อ ของหลอดอาหารและกระเพาะพักมีส่วนที่ตายและหลุดออกไปเห็นเป็นจุดเนื้อตาย ตับบางส่วนมีสีเหลือง พบการขยายตัวของหลอด เลือดบริเวณอัณฑะของเต่าทะเล ไตมีไขมันมาแทรกจำนวนหนึ่ง และหัวใจห้องบนขวามีลักษณะสีซีด มีฟองแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อ จำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเต่าตาย ในทางเดินหายใจยังพบน้ำและฟองจำนวนมากๆ คาดว่าเต่าจมน้ำและสำลักน้ำจำนวน มากเข้าไปในทางเดินหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างรอยโรค เพื่อ หาสาเหตุแทรกซ้อนให้ชัดเจน ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป

 • เอกสารเผยแพร่