ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือน พฤศจิกายน

ดาวน์โหลด

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ตวอ ปี 64
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130