ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม

ดาวน์โหลด

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเล ตวอ กุมภาพันธ์และมีนาคม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 177