ข่าวประชาสัมพันธ์

พบซากเต่าทะเลลอยน้ำบริเวณหน้าหัวหินแสมผู้ ต.ปากน้ำกระแส จ.ระยอง