ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกรณีพบน้ำเป็นฟองสีขาวขุ่น บริเวณปากคลองน้ำหู จ.ระยอง