ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งทุ่นแพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง เกาะมันใน ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งทุ่นแพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง เกาะมันใน ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งทุ่นแพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง เกาะมันใน ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48