ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ (เกาะมันใน) โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ (เกาะมันใน) โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ (เกาะมันใน) โดยวิธีตกลงราคา

ดาวน์โหลด

ราคากลาง_จ้างจัดนิทรรศการ_อนุรักษ์พันธุก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 368
รายละเอียดคุณลักษณะงาน__จ้างจัดนิทรรศการ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,012