ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีใจ พบโลมาอิรวดีสุขภาพดีว่ายในทะเลตราด

ดีใจ พบโลมาอิรวดีสุขภาพดีว่ายในทะเลตราด

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจโลมาทางเรือโดยใช้เทคนิค Photo-identification บริเวณอ่าวตราด จ.ตราด และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นจุดที่พบเห็นโลมาบ่อยครั้ง ใน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ผลการสำรวจพบประชากรโลมาทั้งหมด ๖ ครั้ง เป็นโลมาอิรวดี ๒๙ ตัว ซึ่งได้ถ่ายรูปเก็บเป็นฐานข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อระบุอัตลักษณ์ตัวตนตามเทคนิค Photo-identification ขนาดฝูงอยู่ในช่วง ๒-๖ ตัว พบกระจายอยู่ห่างจากฝั่ง ๑-๑๐ กม. ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการประมง จึงดึงดูดให้โลมาเข้ามาหาอาหาร จากการสำรวจพบโลมาอิรวดีสุขภาพแข็งแรง มีความสมบูรณ์ร่างกายระดับปกติ และพบคู่แม่ลูกมีรอยแผลเป็นจากพฤติกรรมฝูงเล็กน้อย ส่วนบางตัวพบรอยแผลสดบริเวณครีบหลังของโลมา แต่ไม่ได้รุนแรงและไม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของโลมา