ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจหญ้าทะเลอ่าวไทยตัว ก. ตะวันออก สภาพสมบูรณ์เล็กน้อย

สำรวจหญ้าทะเลอ่าวไทยตัว ก. ตะวันออก สภาพสมบูรณ์เล็กน้อย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และทัพเรือภาคที่ ๒ จ.ชลบุรี สำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ๗ พื้นที่ ได้แก่ (๑) บริเวณเกาะแสมสาร (หาดเทียน) ไม่พบหญ้าทะเล เนื่องจากสาเหตุการเข้ามาบุกรุกของเม่นทะเล เข้ามาจำนวนมากจึงทำให้หญ้าทะเลในบริเวณนี้หายไป (๒) บริเวณเกาะขาม เกาะแสมสาร (หาดลูกลม) เกาะปลาหมึก พบหญ้าทะเล ๒ ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาใสและหญ้าใบมะกรูด สภาพสมบูรณ์เล็กน้อย การปกคลุมร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทรายละเอียด สภาพโดยทั่วไปหน้าดินมีตะกอนบางๆ ความลึกน้ำ ๗.๙๐-๑๑.๙๐ ม. (๓) บริเวณหาดนางรอง หาดนางรำ ไม่พบหญ้าทะเล (๔) บริเวณเกาะจระเข้ พบหญ้าใบมะกรูด สภาพสมบูรณ์ปานกลาง การปกคลุมร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทรายละเอียดปนกรวดปนเปลือกหอย ลักษณะทั่วไปปลายใบของหญ้ามีตะกอนจับ ความลึกตั้งแต่ ๓-๔ ม. (๕) บริเวณหาดยาว หาดน้ำใส พบหญ้าเงาใส สภาพสมบูรณ์เล็กน้อย การปกคลุมร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทรายหยาบปนเปลือกหอย สภาพโดยทั่วไปมีตะกอนหน้าดินคลุมพื้นหญ้าทะเล และพบหญ้าขึ้นรวมกับสาหร่ายขนนกอยู่ในดงปะการังอ่อน ความลึกน้ำตั้งแต่ ๗.๐๐-๑๑.๓๐ ม. (๖) บริเวณหน้าค่ายเจษฎาฯ ไม่พบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นเลนปนทรายใกล้คลองขอด (๗) บริเวณพระตำหนักพิมานมาศฯ ไม่พบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทรายปนกรวดปนเปลือกหอย มีน้ำขุ่น