ข่าวประชาสัมพันธ์

เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ เกาะมันในทะเลระยอง

เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ เกาะมันในทะเลระยอง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศที่เกาะมันใน จ.ระยอง โดยปะการังที่นำมาเพาะเป็นปะการังสมองร่องยาว ที่ตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศของปะการังแล้ว พบว่ามีความสมบูรณ์เพศ จึงนำขึ้นมาเพาะพันธุ์บนโรงเพาะบนบก ๑๑ โคโลนี และเฝ้าสังเกตการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ พบว่ามีปะการัง ๘ โคโลนี เริ่มมีความพร้อมที่จะปล่อยไข่และสเปิร์ม จากนั้นได้ทำการผสมเทียมไข่และสเปิร์ม พร้อมทั้งศึกษาการแบ่งตัวของไข่ปะการังที่ได้รับการผสม และเก็บข้อมูลระยะการพัฒนาของตัวอ่อนปะการังต่อไป