ข่าวประชาสัมพันธ์

น่าเศร้า พบซากเต่าเหลือแต่โครงกระดูก ปากน้ำประแส

น่าเศร้า พบซากเต่าเหลือแต่โครงกระดูก ปากน้ำประแส
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทข. โดยศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับแจ้งจาก ชาวบ้านบริเวณปากน้ำประแส พบซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณป่าชายเลน ใกล้อนุสรณ์เรือรบประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ผลการตรวจสอบพบเป็นโครงกระดูกเต่าทะเล ไม่สามารถระบุชนิดเต่าได้ ขนาดกระดองกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๔๔.๕ ซม. จึงเก็บซากเพื่อนำไปฝังกลบหรือทำลายต่อไป