ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บตัวอย่าง และจำแนกขยะตามยี่ห้อหาดแหลมสน ระยอง

เก็บตัวอย่าง และจำแนกขยะตามยี่ห้อหาดแหลมสน ระยอง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เก็บตัวอย่างขยะทะเลบริเวณชายหาดแหลมสน ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง จำแนกประเภทของขยะและชั่งน้ำหนัก เพื่อนำมาศึกษาปริมาณของขยะในเชิงระบุยี่ห้อสินค้าให้ผู้ผลิตตระหนักถึงพลาสติกและขยะที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ พร้อมทั้งวัดความชันของหาด