ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  3 จังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด 

ดาวน์โหลด

20200910_คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งต
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157