ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 93