ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือสวดมนต์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือสวดมนต์

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี ได้นำหนังสือสวดมนต์ จำนวน 189 เล่ม มาเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง