ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือสวดมนต์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือสวดมนต์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี ได้นำหนังสือสวดมนต์ จำนวน 189 เล่ม มาเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือสวดมนต์ (1)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 66