ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณาความเห็นต่อร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 99