ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่องการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมิน ในระดับ AA 

ดาวน์โหลด

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29