ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธศรีรัตนาสมุทราภิรักษ์ พระพุทธรูปประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทะเล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธศรีรัตนาสมุทราภิรักษ์ พระพุทธรูปประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธศรีรัตนาสมุทราภิรักษ์ พระพุทธรูปประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงหล่อพระพิสิฐ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
           สืบเนื่องจากกรม ทช. มีแผนดำเนินงานจัดสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) ในที่ราชพัสดุ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมไปถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งเป็นที่สักการะบูชาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนั้น กรมฯ จึงหารือร่วมกับกรมศิลปากรในฐานะที่ปรึกษา แนะนำ และช่วยดำเนินการออกแบบพระพุทธรูปประจำกรมฯ ซึ่งมีนามว่า "พระพุทธศรีรัตนาสมุทราภิรักษ์ " โดยพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นปางปฐมเทศนา มีขนาดหน้าตัก 36 นิ้ว ประดับพลอยสีเขียว อันเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันในการจัดตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านหลังออกแบบเป็นซุ้มเรือนแก้ว มีลักษณะสร้างสรรค์เลียนแบบคล้ายรากของต้นโกงกาง ในส่วนฐานออกแบบเป็นลักษณะเกลียวคลื่นทะเล และสัตว์สงวนผสมเป็นเกลียวไหลเวียนเป็นทักษิณาวรรต ทั้งนี้ หากอาคารสำนักงานกรม ทช. (แห่งใหม่) แล้วเสร็จ จะอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ด้านหน้ากรมฯ ซึ่งจะหันหน้าออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา