ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล วางกระดูกงู เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 เสริมภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

กรมทะเล วางกระดูกงู เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 เสริมภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงู เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรม ทช. และบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด เข้าร่วมในพิธี ณ อู่ต่อเรือ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
             ทั้งนี้ กรม ทช. ดำเนินการต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลและตามเกาะต่างๆ รวมทั้งภารกิจการตรวจสอบและควบคุมป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้ ภายในเรือยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับสนับสนุนนักประดาน้ำ การฝึกดำน้ำ อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับนักประดาน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรใต้น้ำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอีกด้วย โดยการจัดสร้างเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 807 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 168,500,000 บาท จะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2567 และเมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เรือลำดังกล่าวจะเข้าประจำการในท้องทะเลอ่าวไทยเป็นหลัก