ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานทีมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานทีมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานทีมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ