ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทช
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 25