ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอส่งแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22