ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน และสำหรับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินการ No gift policy รอบ 12 เดือน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 66