ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ  ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ปีงบประมาณ 2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ปีงบประมาณ 2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34