ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31