ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดาวน์โหลด

ประกาศ ทช มาตรการ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13