ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณพ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27