ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยรับฟังเทศนาจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีฯ ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารจอดรถ ชั้น 5 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ภายในงานได้มีการแสดงดนตรีจากอาจารย์ ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และอาจารย์เทวัญ (เมธวัชร์) ทรัพย์แสนยากร รวมถึงนักแสดง นักร้องลูกทุ่ง กล้วย คลองหอยโข่ง (น.ส.ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์) มาร่วมขับกล่อมบทเพลงให้ฟังในครั้งนี้