ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

               1. แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ 3
ชั้น 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

               2. แจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.dmcr.go.th

               3. แจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมาย ผ่านช่องทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 และ ชั้น 5 ทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

               4. แจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticorrup.dmcr@gmail.com

               5. แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2141 1300

               6. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่

                   6.1 แอปพลิเคชัน DMCR4thai

                   6.2 QR Code รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                              

 

ดาวน์โหลด

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 113