ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ ที่จะใช้ในพิธีต่าง ๆ

วีดีทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการมอบกราบ ที่จะใช้ในพิธีต่าง ๆ