ข่าวประชาสัมพันธ์

“ชาว​ ทช. ร่วมใจสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

“ชาว​ ทช. ร่วมใจสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรม ทช. มอบให้นายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ๕๐ คน​ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จากนั้นร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้