ส่วนการคลังและพัสดุ2
ส่วนการคลัง 1
ส่วนการคลังและพัสดุ

ส่วนการคลัง (สำนักงานเลขานุการกรม)

QR ส่วนการคลัง (สำนักงานเลขานุการกรม)

ข่าวเด่น

แนวทางการปฎิบัติงานสนระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2563
แนวทางการปฎิบัติงานสนระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2563

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่   https://www.gfmis.go.th/wp-content/uploads/2020/08/1_082463.pdf  New