คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ติดต่อเรา

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง

โทรศัพท์: 021411279 | โทรสาร: 021439244

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนที่

แผนที่

Google Map