พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Rayong2019
คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต

ฝ่ายบริหารทั่วไป (กองแผนงาน)

QR ฝ่ายบริหารทั่วไป (กองแผนงาน)

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองบางเขน ณ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จัดขึ้น

ภาพประกอบ