คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

พิธีแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

กผง.ร่วมคณะผู้บริหารกรม ทช. เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
กผง.ร่วมคณะผู้บริหารกรม ทช. เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมข้าราชการ กองแผนงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารกรม ทช. โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ณ ทำเนียบองคมนตรี  

ภาพประกอบ