คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

วันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อิมแพ็คคอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเม..

อ่านต่อ