คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ออมบุญ

กิจกรรมออมบุญ

เมื่อวันอังคารที่ 9 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่กองแผนงานได้เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันวิสาขบูชา"60 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

อ่านต่อ