คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

กิจกรรมงานเทศกาล

มหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย" ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กทม.

อ่านต่อ