คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคต

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคต

ผู้อำนวยการกองแผนงานพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ..

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ..