คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

กฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ