คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมผู้อำนวยการส่วนฯ ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

อ่านต่อ