คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ต้อนรับรองอธิบดี

กยผ.ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีคนใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ ต้อนรับและร่วมกันแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ