Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

แบบฟอร์มต่างๆ

เหตุผลความจำเป็นฯ
เหตุผลความจำเป็นฯ

เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ


เหตุผลความจำเป็น
เหตุผลความจำเป็น
ประเภทไฟล์: .docxขนาดไฟล์: 0.04 Mbดาวน์โหลด: 988 ครั้ง
เหตุผลความจำเป็น
เหตุผลความจำเป็น
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.15 Mbดาวน์โหลด: 112 ครั้ง