Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ระเบียบเกี่ยวกับการไปราชการ

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

เอกสารแนบ


1
1
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.25 Mbดาวน์โหลด: 132 ครั้ง