Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ระเบียบเกี่ยวกับการไปราชการ

ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ
ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

เอกสารแนบ


2
2
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.30 Mbดาวน์โหลด: 833 ครั้ง